Ultimàtum a Arnau Riera Pujol

Des de la Papu Crew anunciem que:

  1. Obliguem la inserció de les xaies del subjecte al grup «Papu Crew» amb caràcter temporal i casual.
  2. En cas que no es compleixi aquesta sentència s’emprendran les mesures legals corresponents: expulsió grup Whatsapp, expropiació vehicle Vowlsjkvagen Polo GTI 2.2, prohibició d’assistir a concerts i/o acampades gosflautes del seu parè, entre d’altres.